کلاه کاسکت SMK استلار

SMK Stellar، یک کلاه کاسکت فک ثابت است که با استفاده از آخرین نسل مواد اولیه، دارای حداکثر ایمنی در کنار سبکی است. این کلاه با طراحی قوی و جسورانه خود، ظاهری منحصر به فرد و جذاب را به شما ارائه می دهد.

طراحی‌های مختلف

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل stellar – سورمه ای قرمز dragon

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل stellar – مشکی‌ طوسی سفید

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل stellar – مشکی‌ براق

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل stellar – مشکی‌ آبی

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل stellar – مشکی‌ طوسی

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل stellar – قرمز مشکی

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل stellar – آبی قرمز

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل stellar – سبز اژدها

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل stellar – نارنجی اژدها

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل stellar – آبی اژدها

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل stellar – قرمز اژدها

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل samurai – مشکی قرمز

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل samurai – آبی قرمز

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل stellar – آبی نارنجی

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل stellar – آبی سفید

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل stage – مشکی قرمز

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل samurai – مشکی سبز

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل stage – طوسی قرمز

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل samurai – مشکی آبی

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل stage – مشکی فسفری

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

کلاه کاسکت فک ثابت استلار SMK مدل stage – سفید قرمز

6,000,000 تومان
 • دارای استاندارد ISI و ECE\
 • تحت لیسانس ایتالیا
 • ساخت کشور هند
 • ابر داخلی قابل شست و شو
 • آستر قابل تنفس و تهویه هوای فعال
 • قابلیت نصب بلوتوث کلاه کاسکت
 • بدون عینک و قابل استفاده با عینک جداگانه

معرفی کلاه کاسکت SMK مدل Stellar:

رانندگی با موتورسیکلت، حسی از آزادی و هیجان را به ارمغان می‌آورد. اما این هیجان، همراه با خطراتی نیز هست. یکی از مهم‌ترین تجهیزاتی که هر موتورسواری باید از آن استفاده کند، کلاه کاسکت است. کلاه کاسکت، نقش حیاتی در محافظت از سر و مغز موتورسوار در هنگام تصادفات دارد.

SMK Stellar، یک کلاه کاسکت فک ثابت است که با استفاده از جدیدترین مواد و تکنولوژی‌ها برای حداکثر ایمنی و استایل طراحی شده است. این کلاه با خطوط برجسته و طراحی قوی و جسورانه خود، نظر هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی کلاه کاسکت SMK مدل Stellar:

ایمنی:

 • پوسته خارجی از جنس ABS با مقاومت بالا
 • سیستم EPS با چگالی دوگانه برای جذب ضربه
 • پد ضد میکروب و قابل شستشو
 • قفل میکرومتر برای تنظیم دقیق و ایمن

استایل:

 • طراحی مدرن و جسورانه
 • رنگ‌ها و طرح‌های متنوع
 • تهویه مناسب برای جلوگیری از تعریق
 • وزن سبک برای راحتی بیشتر

مزایای استفاده از کلاه کاسکت SMK مدل Stellar:

افزایش ایمنی: این کلاه با استفاده از مواد و تکنولوژی‌های روز دنیا، ایمنی سر شما را در هنگام رانندگی با موتورسیکلت تضمین می‌کند.

استایل جذاب: طراحی مدرن و جسورانه این کلاه، شما را در جاده متمایز می‌کند.

راحتی: وزن سبک و تهویه مناسب این کلاه، راحتی را در طول رانندگی برای شما به ارمغان می‌آورد.

جمع‌بندی:

کلاه کاسکت SMK مدل Stellar، یک انتخاب ایده‌آل برای موتورسوارانی است که به دنبال یک کلاه کاسکت ایمن، شیک و راحت هستند. این کلاه با کیفیت بالا و قیمت مناسب، ارزش خرید بالایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *