کلاه کاسکت فک متحرک راپیدو کد 950 – استریت سفید مشکی

3,970,000 تومان
 • نشکن
 • قابل شست و شو
 • دارای استاندارد DOT
 • دارای تهویه هوا
 • عینک ضامن دار
 • چفت فلزی
 • قفل فک
 • ویزور ضد خش
 • ابر داخلی پلی استری
 • جنس بدنه پلیمر ABS
 • ویزور و ابر داخلی در بازار موجود است

کلاه کاسکت فک متحرک راپیدو کد 950 – مشکی سفید قرمز

3,970,000 تومان
 • نشکن
 • قابل شست و شو
 • دارای استاندارد DOT
 • دارای تهویه هوا
 • عینک ضامن دار
 • چفت فلزی
 • قفل فک
 • ویزور ضد خش
 • ابر داخلی پلی استری
 • جنس بدنه پلیمر ABS
 • ویزور و ابر داخلی در بازار موجود است

کلاه کاسکت فک متحرک راپیدو کد 950 – سفید مشکی براق

3,970,000 تومان
 • نشکن
 • قابل شست و شو
 • دارای استاندارد DOT
 • دارای تهویه هوا
 • عینک ضامن دار
 • چفت فلزی
 • قفل فک
 • ویزور ضد خش
 • ابر داخلی پلی استری
 • جنس بدنه پلیمر ABS
 • ویزور و ابر داخلی در بازار موجود است

کلاه کاسکت فک متحرک راپیدو کد 950 – سفید مشکی مات

3,970,000 تومان
 • نشکن
 • قابل شست و شو
 • دارای استاندارد DOT
 • دارای تهویه هوا
 • عینک ضامن دار
 • چفت فلزی
 • قفل فک
 • ویزور ضد خش
 • ابر داخلی پلی استری
 • جنس بدنه پلیمر ABS
 • ویزور و ابر داخلی در بازار موجود است

کلاه کاسکت فک متحرک راپیدو کد 950 – نارنجی srt

4,050,000 تومان
 • نشکن
 • قابل شست و شو
 • دارای استاندارد DOT
 • دارای تهویه هوا
 • عینک ضامن دار
 • چفت فلزی
 • قفل فک
 • ویزور ضد خش
 • ابر داخلی پلی استری
 • جنس بدنه پلیمر ABS
 • ویزور و ابر داخلی در بازار موجود است

کلاه کاسکت فک متحرک راپیدو کد 950 – مشکی قرمز 68

3,970,000 تومان
 • نشکن
 • قابل شست و شو
 • دارای استاندارد DOT
 • دارای تهویه هوا
 • عینک ضامن دار
 • چفت فلزی
 • قفل فک
 • ویزور ضد خش
 • ابر داخلی پلی استری
 • جنس بدنه پلیمر ABS
 • ویزور و ابر داخلی در بازار موجود است

کلاه کاسکت فک متحرک راپیدو کد 950 – آبی srt

3,970,000 تومان
 • نشکن
 • قابل شست و شو
 • دارای استاندارد DOT
 • دارای تهویه هوا
 • عینک ضامن دار
 • چفت فلزی
 • قفل فک
 • ویزور ضد خش
 • ابر داخلی پلی استری
 • جنس بدنه پلیمر ABS
 • ویزور و ابر داخلی در بازار موجود است

کلاه کاسکت فک متحرک راپیدو کد 950 – مشکی مات

4,050,000 تومان
 • نشکن
 • قابل شست و شو
 • دارای استاندارد DOT
 • دارای تهویه هوا
 • عینک ضامن دار
 • چفت فلزی
 • قفل فک
 • ویزور ضد خش
 • ابر داخلی پلی استری
 • جنس بدنه پلیمر ABS
 • ویزور و ابر داخلی در بازار موجود است

کلاه کاسکت فک متحرک راپیدو کد 950 – مشکی طرح جمجمه

3,970,000 تومان
 • نشکن
 • قابل شست و شو
 • چفت فلزی
 • دارای قفل فک
 • جنس بدنه پلیمر ABS
 • دارای استاندارد DOT و ECE
 • ویزور ضد خش
 • دارای تهویه هوا
 • وزن ۱۶۵۰ گرم

کلاه کاسکت کراسی ال وی اس LVS کد 348 بنفش

2,600,000 تومان
 • نشکن
 • قابل شست و شو
 • جنس بدنه پلیمر ABS
 • دارای استاندارد DOT و ECE
 • دارای تهویه هوا
 • وزن ۱۳۵۰ گرم

کلاه کاسکت کراسی ال وی اس LVS کد 347

2,700,000 تومان
 • نشکن
 • قابل شست و شو
 • جنس بدنه پلیمر ABS
 • دارای استاندارد DOT و ECE
 • دارای تهویه هوا
 • وزن ۱۳۵۰ گرم

کلاه کاسکت کراسی ال وی اس LVS کد 346

2,700,000 تومان
 • نشکن
 • قابل شست و شو
 • جنس بدنه پلیمر ABS
 • دارای استاندارد DOT و ECE
 • دارای تهویه هوا
 • وزن ۱۳۵۰ گرم